Egyesületi adatok

Alapadatok


Az Egyesület teljes neve: Joghallgatók Önképző Szervezete Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: JÖSz

Az Egyesület székhelye: 1056. Budapest,Szerb utca 3.

Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy.

Az Egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége): szakkollegium.josz.org

Az Egyesület tagjainak adatait az alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét képező tagjegyzék tartalmazza.

Az Egyesület képviselője: Tóth János Jenő (önálló és általános képviseleti jog)

Az Egyesület elnöke: Tóth János Jenő

Hatályos Alapszabály


Elérhető ezen a linken

Tanulmányi SZMSZ


Elérhető ezen a linken

Beszámolók


2016

2017

2018

2019

2020


A JÖSz korábbi tisztségviselőinek listája.