Bemutatkozás

A Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának legifjabb jogszakmai szervezete. 2012. februárjában határozta el magát egy csoport elsős joghallgató arra, hogy túllépvén a tantervben lefektetett szigorú határon egymást segítve, önképzéssel bővítik tovább ismereteiket.

A tagok három fő pillérben jelölték meg érdeklődésük központi irányvonalait: a szakmaiság, a jogtudomány mellett lélek kiművelése iránti fogékonyságnak köszönhetően a művelődés és a szeretetszolgálat is pillér rangú alapértékek a szervezetben.

Jogtudomány

A Joghallgatók Önképző Szervezetének szakmai és jogtudományi pillére a Jogtudományi Alelnökség. Önképző szervezethez híven feladataink közé tartozik a heti rendszerességgel tartott önképzések koordinálása, melyek keretein belül a tagok még bővebb és mélyebb szakmai és kulturális ismeretekre tehetnek szert. Az önképzések mellett a JÖSz kiemelt fontosságú alapköve a kurzusrendszer. Ennek keretein belül lehetősége nyílik a tagoknak az Egyetem oktatói, vagy akár gyakorló jogászok által heti rendszerességgel tartott tanórákon való részvételre. Ezek az egyetemi szemináriumokhoz hasonló kurzusok olyan szakmai és jogi ismeretek elsajátítását teszik lehetővé, amelyek nagyban segítik tagjaink egyetemi előmenetelét és pályafutását. Nem utolsó sorban meg kell említenünk a JÖSz által szervezett előadásokat, beszélgetéseket, vitákat. Nem titkolt célunk, hogy a jogtudomány szépségeit ne csak tagjainkkal, hanem az egyetemi közönséggel, hallgatótársainkkal is megismertessük. Rendezvényeinkre a szakmai élet neves előadóit, elismert közéleti személyiségeket hívunk meg, és segítségükkel vizsgálunk meg egy-egy társadalmi, gazdasági vagy politikai kérdést, témát. Az elmúlt félévben volt szerencsénk meghívni a már harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Atomvitánkra Lázár János, Schiffer András és Vona Gábor politikusokat, és beszélgethettünk Dr. Vékás Lajossal is a Ptk. tervezett módosításáról. Az ilyen alkalmak remek lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak arra, hogy más távlatból, szakemberek álláspontjából is megismerhessenek egy-egy aktuális témát, és kérdéseikre maguktól az előadóktól kaphassanak kielégítő választ. A Jogtudományi Alelnökség feladata, hogy a fent említett lehetőségekkel a magas színvonalú egyetemi oktatást kiegészítve olyan többletet adjon a JÖSz tagjainak illetve az egyetem hallgatóinak, amely segíti jogi tanulmányaikat, és magas szakmai színvonalat eredményez.

Művelődés

Mit csinálunk a Művelődési alelnökségben? Szervezünk. Szervezünk közösséget és kultúrális programokat a tagságnak. A JÖSz összes közösségi eseményét: csapatépítéseket, beavatókat, vizsgafelejtőket, szülinapokat, diplomaosztókat és a Mikulás-bulikatm, mi valósítjuk meg. Gondoskodunk a szó szerinti művelődésről, online-offline köreink vannak, amikben a filmművészettel, szépművészetekkel, zenével, irodalommal és a vitakultúra ápolásával foglalkozunk. Megemlékezéseket és ünnepségeket tartunk. A hagyományőrzésre is próbálunk odafigyelni. Jeles napok alkalmával és kulturális program lehetőségekről ajánló posztokat írunk a tagságnak. (Megemlékezünk a jeles napokról a tagság tekintetében is.) Színházba, kiállításokra, koncertekre megyünk. Minden emberre szükségünk vannak, hiszen nagyon sokszínű feladatok vannak és lesznek is. Nem igényel semmilyen előképzettséget, csak lelkesedést várunk! Gyere a JÖSz-be, gyere a csapatunkba.

Szeretetszolgálat

A mai világban óriási szükségünk van szociálisan érzékeny, megértő emberekre.
Gépiesült éltünk, motorikussá vált szokásink, önzésünk és egyéni céljaink felé való törekvésünk rombolja közösségeinket, aminek végül saját magunk is áldozataivá válunk.
Ennek ellensúlyozása végett tűzte zászlajára kollégiumunk a szeretszolgálati tevékenység folytatását.
Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy az innen kikerülő tagok későbbi bírók, ügyészek, ügyvédek, és a jog más, nem ily klasszikus területén elhelyezkedők ne csak a könyvek, de a szív tudásával is fel legyenek vértezve.
Felmerül ugyanis a kérdés. Technológiai tudásunk rohamos fejlődésével mi tesz majd minket különbbé a gépi agytól?
Az emberi szív és értelem.

Nyitottak vagyunk ezért bármilyen kezdeményezésre- legyen az egy külső szervezet felkérése vagy egy tagunk ötlete – amely elindít valamit, ami segítségére van embertársainknak. Kollégiumunk nagy figyelmet fordít a tagság soraiból érkező megmozdulásokra, mely ötletek a támogató közösség és a kollégium más forrásainak bevonásával szabadon kibontakozhatnak. Célunk, a fizikai jelenlét például önkéntesség és gyűjtések szervezése, egyszersmind a cselekvő szeretet erényének erősítése. Továbbá kollégiumunk házigazdája és szervezője minden olyan eseménynek vitának, beszélgetésnek, beszámolónak, ami széles társadalmi érdeklődésre számot tartó szociális kérdésben fogan és mely egy a társadalmukban jelen lévő problémára való figyelemfelhívás vagy gondolatébresztő párbeszéd. Kollégiumunk alapításával hagyománnyá vált az évente több ízben megszervezésre kerülő véradási kampány, továbbá különösen elkötelezettek vagyunk, és legnagyobb tisztelettel fordulunk, külhoni magyar testvéreink felé, akiket mind gyűjtésekkel mind tudatos kapcsolattartással igyekszünk az anyaország keblére ölelni és az életüket, ha nem is túl számottevően, de jobbá tenni. A szeretszolgálati alelnökség kiemelt feladatának tartja, a tagság, csak úgy, mint a magyar fiatalság szemléletformálását és bevonását az aktív karitatív tevékenységébe. Egyetemi polgárokként pedig felelősséggel és mindenkor alázattal tartozunk a miénknél rosszabb sorsra jutott embereknek. Életünk legyen példa.

„Hiszek a kevesek egymásba tett kezében”
Sík Sándor