Korábbi kurzusaink

2020/2021. tanév tavaszi félév:

 • Periratszerkesztés (Oktató: Dr. Kapa Mátyás)
 • Technológia, jog és gazdaság (Oktatók: Dr. Kolláth Mihály Gábor, Dr. Réti Bálint)
 • Bankjog (Oktató: A Deloitte munkatársai)
 • Energiajog (Oktató: A DLA Piper munkatársai)
 • Büntetőjogi jogesetmegoldó kurzus (Oktatók: Dr. Kenese Attila, Dr. Holdampf Gusztáv)
 • Katonai büntetőjog (Oktató: Dr. Török Zsolt)
 • Jog és irodalom (Oktató: Kiss Anna)
 • Digitális európai jogalkotás és fogyasztóvédelem (Oktató: Dr. Balogh Virág)
 • Alkotmánybírósági határozatok – Beszélgetés egy alkotmánybírával (Oktató: Dr. Horváth Attila)
 • Adójog (Oktató: A Becher & Torma Ügyvédi Iroda munkatársai)
 • EU versenyjog (Oktató: Dr. Vittay Melinda)
 • Választottbíráskodás és határon átívelő ügyek (Oktató: A Gálffy & Vecsey Rechtsanwälte Partnerschaft munkatársai)
 • Diplomáciai kapcsolatok joga és nemzetközi kapcsolatok (Oktatók: Dr. Vízi Balázs, Dr. Tóth Norbert)

2020/21. tanév őszi félév:

 • Vagyonvédelmi és tervezési konstrukciók (Oktató: A Deloitte munkatársai)
 • Gazdasági társaságok a gyakorlatban (Oktató: Dr. Bagdi Áron)
 • Periratszerkesztés (Oktató: Dr. Kapa Mátyás)
 • Multinacionális cégek deliktuális felelőssége (angol nyelvű kurzus) (Oktató: Dr. Szabados Tamás)
 • Űrjog (Oktató: Dr. Sárhegyi István)
 • Az Európai Unió Bíróságának esetjoga (Oktató: Dr. Somssich Réka)
 • Gazdasági bűncselekmények (Oktató: Dr. Molnár Gábor)
 • Nemzetközi büntetőjog (Oktató: Dr. Gellér Balázs és Dr. Németh Imre)
 • Határon átívelő ügyek (Oktató: A Gálffy & Vecsey Rechtsanwälte Partnerschaft munkatársai)
 • Adójog (Oktató: Becher & Torma Ügyvédi Iroda munkatársai)
 • Hírközlési jog (Oktató: Dr. Balogh Virág)
 • Frissen felvett tagjainknak szóló jogi ismeretterjesztő és készségfejlesztő kurzusok:
  • Adójog (Oktató: Dr. Paseczki Loránd)
  • Technológia és jog (Oktató: Dr. Kolláth Mihály Gábor)
 • Tagozatrendszeren kívüli (vizsgafelkészítő) kurzusok:
  • Polgári perjog (Oktató: Dr. Kapa Mátyás)
  • Kötelmi jog (Oktatók: Dr. Gyurkó Péter, Dr. Kolláth Mihály Gábor, Szabó Bálint)
 • Nyelvi készségfejlesztő kurzusok: 
  • Angol szaknyelvi kurzus
  • Angol felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő kurzus
  • Német nyelvi készségfejlesztő kurzus
  • Francia nyelvi készségfejlesztő kurzus

2019/20. tanév tavaszi félév:

 • Vagyonvédelmi és tervezési konstrukciók (Oktató: A Deloitte munkatársai)
 • Büntetőügyek a gyakorlatban (Oktatók: Dr. Kenese Attila és Dr. Holdampf Gusztáv)
 • Űrjog (Oktató: Dr. Sárhegyi István)
 • Az Európai Unió Bíróságának esetjoga (Oktató: Dr. Somssich Réka)
 • Határon átívelő ügyek (Oktató: Gálffy & Vecsey Rechtsanwälte Partnerschaft munkatársai)
 • Adójog (Oktató: Becher & Torma Ügyvédi Iroda munkatársai)
 • Adatvédelmi szabályozás (Oktató: Dr. Simon Emese)
 • Tagozatrendszeren kívüli (vizsgafelkészítő) kurzusok:
  • Polgári Jogi Záróvizsga felkészítő kurzus (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)

2019/20. tanév őszi félév:

 • Fizetésképtelenségi jog (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Határon átívelő ügyek (Oktató: A Gálffy & Vecsey Rechtsanwälte Partnerschaft munkatársai)
 • Társasági jogi jogesetmegoldó és vizsgafelkészítő kurzus (Oktató: Dr. Tőkey Balázs)
 • Közjogi beszélgetések 
 • Gazdasági bűncselekmények (Oktató: Dr. Deák Milán)
 • Befektetésvédelem (Oktató: A Külügyminisztérium munkatársai)
 • Tagozatrendszeren kívüli (vizsgafelkészítő) kurzusok:
  • Büntető Eljárásjogi Vizsgafelkészítő (Oktató: Dr. Horváth Georgina)
  • Közigazgatási jog III. Vizsgafelkészítő (Oktató: Dr. Fazekas János)
  • Európai Unió Gazdasági Joga – Jogesetmegoldó kurzus
 • Nyelvi készségfejlesztő kurzusok:
  • Angol szaknyelvi kurzus
  • Német kezdő kurzus
  • Német haladó kurzus

2018/19. tanév tavaszi félév:

 • A polgári jog alapelvei (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Kötelmi jog (Oktató: Dr. Faludi Gábor)
 • Periratszerkesztés (Oktató: Dr. Kapa Mátyás)
 • Adójog (Oktató: A Becher & Torma Ügyvédi Iroda munkatársai)
 • Versenyjog (Oktató: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai)
 • Diplomáciai beszélgetések (Oktató: Dr. Vizi Balázs)
 • Igazságügyi intézménylátogatások (Oktató: Dr. Tran Dániel)
 • Tagozatrendszeren kívüli (vizsgafelkészítő) kurzusok:
  • Alkotmányjog II. vizsgafelkészítő kurzus (Oktató: Dr. Lukonits Ádám)

2018/19. tanév őszi félév:

 • Polgári jogi jogesetmegoldó kurzus (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Szerzői jog (Oktató: Dr. Faludi Gábor)
 • Kormányzati stratégiák (Oktató: Dr. Orbán Balázs)
 • Start Up szabályozás (Oktató: Dr. Sárhegyi István)
 • Büntetőjogi jogesetmegoldó (Oktató: Dr. Ambrus István)
 • Retorika (Oktató: Dr. Hack Péter)
 • GDPR szabályozás (Oktató: Dr. Báldy Péter)
 • Cross Border – Nemzetközi tranzakciók a gyakorlati oldalról (Oktató: A Partos & Noblet – Hogan Lovells Ügyvédi Iroda munkatársai)
 • Adójog (Oktató: A Becher & Torma Ügyvédi Iroda munkatársai)
 • Versenyjog (Oktató: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai)
 • Tagozatrendszeren kívüli (vizsgafelkészítő) kurzusok:
  • Alkotmányjog I. vizsgafelkészítő kurzus (Oktató: Dr. Lukonits Ádám)
  • Alkotmányjog III. vizsgafelkészítő kurzus (Oktató: Dr. Lukonits Ádám)

2017/18 tanév tavaszi féléve:

 • Szerződésjogi problémák (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Biztosítási szerződések joga (Oktató: Dr. Tőkey Balázs)
 • Tőkepiacok (Oktató: Dr. Sárhegyi István)
 • Alapismeretek a jogi személyekről (Oktató: Dr. Rábely Balázs)
 • Világpolitikai Vitakör (Oktató: Dr. Vizi Balázs)
 • Adójogi jogesetmegoldás (Oktató: A PwC Magyarország munkatársai)
 • Szerzői jog (Oktató: Dr. Faludi Gábor)
 • Büntetőjogi intézménylátogatás 
 • Közjogi beszélgetések (Oktató: Dr. Franczel Richárd)
 • Büntetőjog a gyakorlatban (Oktató: Dr. Nemes András)
 • Ambrus István büntetőjogi kurzusa 

2017/18 tanév őszi féléve:

 • A bűnelkövetővé válás kriminológiai és büntetőjogi megközelítése (Oktató: Dr. Inzelt Éva és Dr. Horváth Georgina)
 • Vitakör (Oktató: Dr. Nemes András)
 • Büntetőjogi beszélgetések (Oktatók: Dr. Gellér Balázs, Dr. Bárányos Bernadett)
 • A polgári jog határterületei (Oktató: Dr. Rábely Balázs)
 • Jog és Irodalom olvasószeminárium (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Szerzői jog (Oktató: Dr. Faludi Gábor)
 • Európai uniós jogi alapozó (Oktató: Dr. Somssich Réka)
 • Űrjog (Oktató: Dr. Sárhegyi István)
 • USA politikai /választási rendszere  (Oktató: Dr. Mándi Tibor)
 • Franczel Richárd major kurzusa (Oktató: Dr. Franczel Richárd)

Korábbi kurzusok, a teljesség igénye nélkül:

 • Beadványszerkesztés (Oktató: Dr. Kapa Mátyás)
 • Büntetőjogi komplex gyakorlat (Oktató: Dr. Ihász Sándor)
 • Szerzői jog (Oktató: Dr. Faludi Gábor)
 • Beszélgetés a büntetőjogról (Oktató: Dr. Gellér Balázs)
 • A polgári jog határterületei (Minden alkalmon más meghívott előadó)
 • Menyhárd Attila polgári jogi kurzusa
 • Büntetőjogi jogesetmegoldó kurzus (Oktató: Dr. Horváth Georgina)
 • Retorika (Oktató: Dr. Hack Péter)
 • Retorika angol nyelven (Oktató: Benkő Vilmos)
 • Gyakorló jogászok kurzusa
 • Törvényszéki látogatások (Oktató: Dr. Schöck Beatrix)
 • Polgári jog I. (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Hatalomelmélet (Oktató: Dr. Lánczi András)
 • A strasbourgi bíróság választójoggal kapcsolatos gyakorlata – angol nyelven (Oktató: Dr. Bodnár Eszter)
 • Public Speech (Oktató: Dr. Hack Péter)
 • Vádiratszerkesztés az ügyészségen (Oktató: Dr. Láng László)
 • Hogyan érveljünk a nemzetközi bíróság előtt? – angol nyelven (Oktató: Dr. Sonnevend Pál)
 • ICSID ügyek Magyarország részvételével (Oktató: Dr Katona János és Dr. Kende Tamás)
 • Szerződésszerkesztési gyakorlat (Oktató: Dr. Menyhárd Attila)
 • Beszélgetés a polgári jog határterületeiről